instagram

Om os

Vi er kvinder, der gennem livet både fagligt og privat har høstet kompetencer og erfaringer, der giver mening i arbejdet som bedemand/kvinde. Et arbejde, som vi alle holder umådeligt meget af.

Vi hjælper med

  • Udfærdigelse af de nødvendige dokumenter i forbindelse med dødsfald og højtidelighed
  • Aftale med præst og kirke eller kapel
  • Iklædning af afdøde og ilægning i kiste
  • Eventuel udsyngning eller fremvisning af afdøde
  • Bestilling af kiste, urne og blomster

Kontakt os

Vi kan også hjælpe med

  • Udformning og indrykning af dødsannonce
  • Rustvognskørsel og evt. kørsel af blomster
  • Mindesammenkomst
  • Ansøgning om begravelseshjælp fra kommunen, sygeforsikring og fagforening
  • Vejledning vedrørende skifteret og advokatbistand

Kontakt os

Henriette Plougmann Thomsen

Jeg startede Søhøjlandets Begravelser i 2002, udfra et ønske om, at drive en sober og reel bedemandsvirksomhed, hvor værdier som service, omsorg og fairness er i fokus. Jeg bor i Ry og har tre dejlige børn. Det er magtpåliggende for mig, at tilgodese jeres behov, og medvirke til at skabe en smuk afsked for jeres kære. Hos os kan ceremonien planlægges fuldstændig efter jeres ønsker, og til en pris der passer til jeres budget.

Min arbejdsmæssige baggrund spænder vidt omkring, lige fra servicebranchen, over det administrative og til håndværksmæssige uddannelser.

Personligt rummer mit liv en del ting, bl.a. dødsfald og kronisk sygdom. Det har givet mig en stor indsigt i, hvordan jeg kan reagere i krise og sorg, og jeg har lært hvordan jeg kan finde en vej videre gennem livet.

Jeg har mistet en søn, og det har naturligvis præget en stor del af mit liv. Jeg vælger at handle ud fra en forståelse af, at døden er en naturlig del af livet. Måden hvorpå døden skal komme, kan skræmme eller lindre alt efter omstændighederne.

+45 26 84 14 84 henriette@shlb.dk

Astrid Elleriis

Jeg har siden 2016 arbejdet som bedemand, og i 2019 blev jeg uddannet examineret bedemand ved brancheforeningen Danske Bedemænd, et uddannelsesforløb der indebærer teoretisk undervisning og et praktikforløb i en bedemands forretning.

Jeg har også baggrund som uddannet planteskole gartner fra Beder Gartnerskole, og har arbejdet både i havecenter og på kirkegård. Yderligere har jeg også arbejdet som handicaphjælper, hvilket giver mig erfaring inden for personlig pleje og omsorg, noget jeg bruger meget i mit arbejde.

For mig som bedemand, er det at kunne være nærværende i den svære samtale, vigtig. Det at kunne skabe tryghed og overblik for pårørende i en svær tid, er meget vigtigt for mig.

Jeg er her for at tage de pårørende i hånden og hjælpe dem igennem, hele processen. Det levede liv, interesserer mig.

Mit ønske er at hjælpe med at skabe en meningsfyldt og personlig afsked, hvor der er tænkt over alle elementer, fra valg af kiste, til sange og blomster, at man skal tegne et billede af det levede liv, der ligger bag afdøde.

Ikke to personer er ens, og derfor mener jeg heller ikke at to begravelser er ens. Jo mere, de pårørende føler sig mødt i deres ønsker og sorg, jo bedre føler jeg, jeg har gjort mit arbejde.

+45 32 67 59 12 astrid@shlb.dk

Maja

Jeg er Henriettes datter og arbejder til dagligt som bedekvinde. Omsorgen, respekten og værdigheden omkring livet og døden giver indhold og mening i mit liv.

Jeg har en kærlighed til ordentlighed og detaljer, jeg ser det hele menneske, og jeg møder mit erhverv med stor ydmyghed.

En hård barndom præget af seksuelt misbrug gør, at jeg hurtig er blevet voksen og har lært at stå på egne ben. Det gør også, at jeg finder stor mening i dette job, da det er rigtig givende for mig, at skabe rammerne for en god og tryg oplevelse for de pårørende.

Hele vores intention er at drive en fair, professionel, omsorgsfuld og venlig bedemandsforretning. En god oplevelse for jer, er det centrale for os

+45 86 89 12 12 kontakt@shlb.dk

Bettina Plougmann

Jeg er søster til Henriette, som startede bedemandsfirmaet i år 2002.

Jeg bor nær Skive med min mand og vores tre døtre.

Jeg har i mange år arbejdet i sundhedsvæsenet, som Social- og Sundhedsassistent, hvor jeg har været med til at gøre livets sidste timer til en god og værdig oplevelse, for såvel den døende som

de pårørende. Det føltes som en naturlig udvikling for mig, da jeg siden kom indenfor bedemandsfaget, og jeg synes at jeg her kan videreføre mine erfaringer indenfor sundhedsplejen.

Hele vores intention er at drive en fair, professionel, omsorgsfuld og venlig bedemandforretning. En god oplevelse for jer, er det centale for os.

+45 86 89 12 12 kontakt@shlb.dk

Kaj Thomsen

Jeg har hjulpet min datter Henriette, siden hun startede op. Det var hendes store passion og drøm, og det virkede derfor naturligt for mig, at give en hånd med.
Som ene hane i kurven, holder jeg styr på alle mine piger – og min kærlighed til faget bliver forstærket af, at det er noget vi som familie gør sammen!
I dagligdagen agerer jeg som chauffør for bedemandsforretningen – Og selvfølgelig også som far og bedstefar for alle mine piger.
Jeg vælger at handle ud fra en forståelse af, at døden er en naturlig del af livet. Måden hvorpå døden skal komme, kan skræmme eller lindre alt efter omstændighederne.
Jeg er hver dag stolt over, at hjælpe så mange familier med at få den smukkeste afsked med deres kære!